Pomoč in odškodnina

V skladu z evropsko uredbo 261/2004 (Evropski parlament / Svet Evropske unije)
Pravice, opisane v tem dokumentu, veljajo v primeru spodaj navedenih okoliščin.
 • Vaš dejanski prevoznik je:
  - Air France ali KLM ali
  - CityJet ali HOP! Air France (ki deluje v imenu Air France) ali
  - Delta Air Lines ali Kenya Airways (z odhodom z letališča v Evropski uniji);
 • Imate potrjeno rezervacijo za let;
 • Prijava na let je izvedena in prišli ste pred skrajnim rokom prijave na let ali, če le-ta ni naveden, 45 minut pred predvidenim časom odhoda leta;
 • Potujete z javno dostopno vozovnico ali z vozovnico, izdano v okviru programa zvestobe;
 • Odhajate z letališča v Evropski uniji (EU).
Pozor: Če imate odhod z letališča v tretji državi (zunaj EU), veljajo pravice, opisane v tem dokumentu le, če potujete z letom družbe iz Evropske unije s ciljem na letališču v Evropski uniji, in če se noben lokalni predpis ne nanaša na odhod iz te tretje države.

1. Odpoved

1.1 Pomoč v primeru odpovedi

Če je vaš let odpovedan, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:
 • čimprejšnjim nadaljevanjem potovanja do končnega cilja v primerljivih pogojih prevoza, kot jih navaja prevoznik, ali na kasnejši datum po svoji izbiri, pod pogojem razpoložljivosti sedežev; ali
 • povračilom za nerealiziran(e) in že realiziran(e) odsek(e), če se odločite, da ne boste nadaljevali svojega potovanja, ampak se vrnili na svojo točko odhoda, kot je navedena na vozovnici.
Poleg tega boste prejeli brezplačno:
 • obrok ali prigrizek in / ali pijačo glede na čakalno dobo,
 • nastanitev (vključno z povezovalnim prevozom), če je potrebno hotelsko bivanje med čakanjem,
 • predplačniško telefonsko kartico (ali nadomestilom za dva klica, na zahtevo (vsak omejen na 5 min) ali za 2 faksa ali 2 e-poštni sporočili).

1.2 Odškodnina v primeru odpovedi

V primeru odpovedi svojega leta ste upravičeni do odškodnine, razen
 • če je prišlo do odpovedi zaradi izrednih okoliščin, ki se jim ni mogoče izogniti, kot so: slabi vremenski pogoji, politična nestabilnost, stavke, varnostne težave na terenu in / ali letu;
 • če ste bili o odpovedi obveščeni vsaj 2 tedna pred predvidenim odhodom po voznem redu;
 • če ste bili o odpovedi obveščeni 2 tedna do 7 dni pred predvidenim odhodom in ste dobili ponudbo za preusmeritev, ki vam omogoča odhod največ 2 uri pred predvidenim časom odhoda in prihod na vaš končni cilj manj kot 4 ure po predvidenem času prihoda;
 • če ste bili o odpovedi obveščeni manj kot 7 dni pred predvidenim odhodom in ste dobili ponudbo za preusmeritev, ki vam omogoča odhod največ 1 uro pred predvidenim časom odhoda in prihod na vaš končni cilj manj kot 2 ure po predvidenem času prihoda.
Odškodnina vam bo izplačana s čekom ali bančnim nakazilom ali, po dogovoru, kot kompenzacijski bon. Ne bo izplačana na letališču, temveč jo boste morali zahtevati pri poprodajni službi (glejte točko 5).

Zneski kompenzacijskega bona (nepovratni)
- A - Leti do 1500 km: 350 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3500 km: 500 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km: 800 EUR*

Zneski odškodnine
- A - Leti, dolgi do 1500 km: 250 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3500 km: 400 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km: 600 EUR*

*Nadomestilo / odškodnina se lahko zmanjša za 50%, če čas prihoda alternativnega leta ne presega prvotnega časa prihoda za 2 uri (leti tipa A), 3 ure (leti tipa B) ali 4 ure (leti tipa C).

2. Zamuda

2.1 Pomoč v primeru zamude

V primeru zamude, daljše od 2 uri glede na prvotno predvideni čas odhoda, boste brezplačno prejeli:
 • obrok ali prigrizek in / ali pijačo glede na dodatno čakalno dobo,
 • nastanitev (vključno z povezovalnim prevozom), če je potrebno hotelsko bivanje med čakanjem,
 • predplačniško telefonsko kartico (ali, na zahtevo, nadomestilo za dva klica (vsak omejen na 5 min) ali za 2 faksa ali za 2 e-poštni sporočili),
 • razen če bi taka pomoč povzročila daljšo zamudo.
Če je let prestavljen za najmanj 5 ur in ne želite nadaljevati svojega potovanja, lahko dobite vračilo nerealiziranega in že realiziranega odseka (odsekov) in ste, glede na primer, lahko na naše stroške preusmerjeni na točko odhoda, navedeno na vozovnici.

2.2 Odškodnina v primeru zamude

V primeru zamude, dolge najmanj 3 ure ob prihodu, boste prejeli odškodnino v obliki čeka ali bančnega nakazila, ali po dogovoru v obliki kompenzacijskega bona, razen če je zamuda posledica izrednih razmer, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, in je prevoznik sprejel vse ukrepe, da bi preprečil zamudo.

Odškodnina ne bo izplačana na letališču, temveč jo boste morali zahtevati pri poprodajni službi (glejte točko 5).

Zneski kompenzacijskega bona (nepovratni)
- A - Leti do 1500 km: 350 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3.500 km: 500 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km, z zamudo, daljšo od 4 ure: 800 EUR*

Zneski odškodnine.
- A - Leti do 1500 km: 250 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3.500 km: 400 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km, z zamudo, daljšo od 4 ure: 600 EUR*

* Nadomestilo / odškodnina se lahko zmanjša za 50% za lete nad 3500 km, če je dejanski čas zamude prihoda leta med 3 in 4 ure po prvotno načrtovanem času prihoda.

3. Zavrnitev vkrcanja

V primeru da družba AIR FRANCE / KLM predvideva zavrnitev vkrcanja na let, bo potnikom, ki na to prostovoljno pristanejo, predlagano, da svoje potrjene sedeže zamenjajo za pogodbeno odškodnino v obliki kompenzacijskega bona. Družba Air France / KLM bo tudi zagotovila ustrezno pomoč tem potnikom (glejte točko 3.1 spodaj).
Če število prostovoljcev, ki pristanejo na izkrcanje, ni dovolj veliko, in če vam je vkrcanje zavrnjeno proti vaši volji, boste imeli na voljo pomoč in odškodnino, pod pogojem, da ste upoštevali zgoraj opisana pravila glede prisotnosti v času vkrcanja.
Te pomoči in odškodnine ne boste deležni, če je zavrnitev vašega vkrcanja povezana z zdravstvenimi ali varnostnimi razlogi ali z neustrezno potovalno dokumentacijo.

3.1 Pomoč v primeru zavrnitve vkrcanja

V primeru zavrnitve vkrcanja lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:
 • čimprejšnjim nadaljevanjem potovanja do končnega cilja v primerljivih pogojih prevoza, kot jih navaja prevoznik, ali na kasnejši datum po svoji izbiri, pod pogojem razpoložljivosti sedežev; ali
 • povračilom za nerealiziran(e) in že realiziran(e) odsek(e), če se odločite, da ne boste nadaljevali svojega potovanja ampak se vrnili na točko odhoda, navedeno na vozovnici.
Poleg tega boste prejeli brezplačno:
 • obrok ali prigrizek in / ali pijačo glede na čakalno dobo,
 • nastanitev (vključno z povezovalnim prevozom), če je potrebno hotelsko bivanje med čakanjem,
 • predplačniško telefonsko kartico (ali, na zahtevo, nadomestilo za dva klica (vsak omejen na 5 min) ali za 2 faksa ali za 2 e-poštni sporočili).

3.2 Odškodnina v primeru zavrnitve vkrcanja

Če vam zavrnejo vkrcanje, vam bo odobrena odškodnina v obliki čeka ali bančnega nakazila ali, z vašim pristankom, v obliki kompenzacijskega bona, razen če je zavrnitev vašega vkrcanja povezana z zdravstvenimi ali varnostnimi razlogi ali z neustrezno potovalno dokumentacijo.

Zneski kompenzacijskega bona (nepovratni)
- A - Leti do 1500 km: 350 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3500 km: 500 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km: 800 EUR*

Zneski odškodnine
- A - Leti do 1500 km: 250 EUR*
- B - Leti, daljši od 1500 km v okviru EU in vsi drugi leti, dolgi od 1500 do 3500 km: 400 EUR*
- C - Leti izven EU, daljši od 3500 km: 600 EUR*

* Nadomestilo / odškodnina se lahko zmanjša za 50%, če čas prihoda alternativnega leta ne presega prvotnega časa prihoda za 2 uri (leti tipa A), 3 ure (leti tipa B) ali 4 ure (leti tipa C).

4. Znižanje razreda

Če ste proti svoji volji premeščeni v nižji razred prevoza od tistega, ki je naveden na vaši vozovnici, lahko zahtevate povračilo:
 • 30% za lete, dolge 1500 kilometrov ali manj, ali
 • 50% za lete, daljše od 1500 km v okviru EU ter vse druge lete, dolge od 1500 do 3500 km, ali
 • 75% cene vozovnice za vse lete izven EU in daljše od 3500 km.
Poleg tega vam družba AIR FRANCE / KLM ponuja nepovratno komercialno nadomestilo, odvisno od razlike med razredoma prevoza.

5. Zahteve za povračilo,
odškodnino in razni zahtevki

Kot je navedeno v tej brošuri lahko, v primeru
 • da je vaš let odpovedan, ali
 • da vaš let zamuja vsaj 5 ur, ali
 • da vam je zavrnjeno vkrcanje proti vaši volji,
in da ne želite nadaljevati svojega potovanja, dobite povračilo za nerealiziran ali že realiziran odsek (odseke) pri naši najbližji poprodajni službi, katere podatki so prikazani na www.airfrance.com ali www.klm.com.

Če želite ostati v stiku z družbo Air France / KLM v zvezi z zahtevo za povračilo, odškodnino ali s katero koli drugo zahtevo, vas prosimo, da se obrnete na najbližjo poprodajno službo Air France / KLM, po možnosti prek e- pošte. Kontaktni podatki so navedeni na www.airfrance.com ali www.klm.com.

6. Pristojni upravni organi

Vsaka država članica Evropske unije je imenovala organ, pristojen za uveljavitev predpisov o pomoči in odškodnini, določenih zaradi nepravilnosti, ki so omenjene v tej brošuri. Informacije o teh subjektih so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

Kljub temu priporočamo, da se najprej obrnete na poprodajno službo družbe, ki je dejansko izvedla let, pri katerem je prišlo do nepravilnosti (kontaktni podatki so na voljo na spletni strani te družbe).

Različica 1
Veljavna od 15. oktobra 2013

na vrh